Maltese Holiday...

Malta is an island country surrounded by Italy, Greece and Tunisia. It was a British colony once and so you will notice a lot of British influence left behind, like the language, style of the houses and driving on the left side.

Unfortunately, Malta to me looked like a very damaged country. I had a feeling it was a connection of Italian, English and Arabic style. The buildings are all yellow and the landscape looked just like the one in Israel. A lot of buildings could be really beautiful, however they are very damaged and not being renovated, they look old and poor giving an atmosphere of a country with history.

However, Malta is also amazingly nice people, beautiful weather and clear, turquoise water. Definitely a place to see. We will definitely go back.

Malta to wyspa otoczona przez Włochy, Grecję i Tunezję. Była kiedyś brytyjską kolonią , więc zauważycie tam wiele brytyjskich wpływów, takich jak język, styl domów i jazda po lewej stronie.

Niestety, Malta wygląda jak bardzo zniszczony kraj. Miałam wrażenie, że architektura to połączenie stylu włoskiego, angielskiego i arabskiego. Budynki są żółte, a krajobraz wygląda jak ten w Izraelu. Wiele budynków mogłoby być naprawdę pięknych, ale są one bardzo zniszczone a nie będąc odnawiane, wyglądają na stare i ubogie, dając atmosferę kraju z historią.

Malta jednak to także niesamowicie mili ludzie, piękna pogoda i czysta, turkusowa woda. Zdecydowanie miejsce do zobaczenia. Na pewno tam wrócimy.