Wiolcia i Piotrus

They have been together for over 30 years. They have gone through a lot, as in life, but they love each other very much. At the photoshoot, they could not stop laughing. I had to try very hard to catch any picture with a serious face haha

Są ze sobą od ponad 30 lat. Przeszli wiele, jak to w życiu, jednak kochają się niesamowicie. Na sesji nie mogli przestać się śmiać. Musialam się bardzo starać żeby zlapać jakiekolwiek zdjęcie bez uśmiechu haha

Magdalena RohrmannComment